Agrimex, spol. s r.o. Agrimex, spol. s r.o.
 

Aktuality

 Zásady zpracování osobních údajů   Agrimex, spol. s.r.o. IČ: 18127495 se sídlem Kojetice 160, 675 23 Kojetice na Moravě ...
Kapalina s obsahem speciálních protikorozních přísad bez silikátů, která zajišťuje vysokou účinnost organických inhibitorů koroze....

NOVÉ VÝROBKY V OBLASTI TEPLONOSNÝCH KAPALIN

Vážení obchodní přátelé,
firma AGRIMEX, spol. s r.o. uvádí na trh následující teplonosné kapaliny, kterými rozšiřuje a doplňuje stávající řadu Termofrostů.


TERMOFROST GP
je nemrznoucí kapalina tvořená směsí monopropylenglykolu a vyšších alkoholů s oblastí použití jako u Termofrostu P - topné systémy, chlazení i tepelná čerpadla. Výhodou této kapaliny s vyšší hustotou a dobrými teplonosnými vlastnostmi oproti Termofrostu P je vyšší podíl ekologických složek a příznivější cena.

TERMOFROST GE je nemrznoucí kapalina s vyšší hustotou tvořená směsí monoetylenglykolu a vyšších alkoholů. Tato kapalina má teplonosné vlastnosti srovnatelné s Termofrostem E i obdobnou oblast použití, ale je více ekologická a její cena je příznivější. Právě pro své dobré teplonosné vlastnosti je vhodná za předpokladu zamezení eventuelního úniku i do systémů tepelných čerpadel, kde
není možné z důvodu zápachu použít lihovou bázi (Termofrost L).

TERMOFROST G je nemrznoucí ekologická kapalina, jejíž předností jsou i přes vyšší hustotu dobré teplonosné vlastnosti a příznivá cena. Možnost jejího použití je v oblasti vytápění, chlazení a systémů tepelných čerpadel.

Více informací získáte u našich obchodních zástupců pro oblast teplonosných kapalin.