Agrimex, spol. s r.o. Agrimex, spol. s r.o.
 

Aktuality

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT NAŠE ZÁKAZNÍKY, ŽE K OCHRANĚ VAŠEHO ZDRAVÍ STÁLE NABÍZÍME K PRODEJI NÁŠ VÝROBEK  SANAG...
Vážení zákazníci, z důvodu ochrany vás zákazníků, našich zaměstnanců a jejich rodin,JE NUTNÉ, ABY MĚL ŘIDIČ  PŘED...

NOVINKY V OBLASTI TEPLONOSNÝCH KAPALIN

1.  Signalizace úniku kapaliny
Našim zákazníkům nabízíme možnost dodávek upravené kapaliny KOLEKTON P SUPER. Přídavkem UV-barviva sledujeme současné světové trendy a zlepšujeme užitné vlastnosti
našich výrobků. Tato změna usnadňuje sledování eventuálních úniků stále dražších náplní
topných či chladicích systémů, které se pomocí jednoduchého zdroje UV-záření (např. na kontrolu pravosti bankovek) velmi lehce vyhledávají. Unikající kapalina se projeví luminiscencí a zvláště v zatemněných objektech je výrazná i při nepatrných objemech.
Cena kapaliny po úpravě se zvýší o cca 0,8 – 1,0 Kč/ 1 l. V případě většího zájmu našich partnerů jsme připraveni zařadit takto upravený KOLEKTON P SUPER mezi standartně nabízené výrobky.

2.  Servisní služby
Pro potřeby našich zákazníků rozšiřujeme poradenskou činnost a v rámci zlepšování služeb umožňujeme zkontrolování některých parametrů již provozovaných kapalin. Správná funkce teplonosných náplní je možná jen při dodržování doporučených hodnot, ať již z hlediska ochrany proti korozi, či rizika zamrzání a případného poškození zařízení. Na základě provozních zkušeností doporučujeme kontrolu náplně alespoň jedenkrát ročně před zahájením sezóny. Následně mohou naši pracovníci poradit vhodné úpravy naměřených hodnot.
V rámci naší nabídky máme možnost zjistit obchodním partnerům následující parametry :
Posouzení mísitelnosti kapalin
Specifické složení obdobných směsí jednotlivých výrobců má za následek, že ne všechny jsou vzájemně libovolně mísitelné. V některých případech dochází k vysrážení účinných látek jako např. inhibitorů a vzniká riziko znehodnocení celé náplně či přímo poškození mechanických částí zařízení.
Stanovení hodnoty pH
Optimální rozmezí pH je rozhodujícím faktorem pro správnou funkci inhibitorů koroze. Pokles pod doporučenou hranici signalizuje úbytek jejich koncentrace a potřebu doplnění či výměnu kapaliny.
Stanovení koncentrace lihu, ev. glykolu
Na koncentraci uvedených složek závisí účinnost chladicích a teplonosných směsí, ostřikovačů nebo i dalších výrobků. Zjištění skutečné koncentrace je základem pro případné doplnění příliš zředěné kapaliny koncentrátem a její úpravy na požadované parametry.
Měření hustoty
Měrná hmotnost (hustota) směsí je pomocná veličina, která závisí na druhu a množství účinné látky a její hodnota slouží jako důležitá informace při případné úpravě koncentrace kapaliny.
Stanovení indexu lomu
Další důležitou pomocnou veličinou je index lomu, který také závisí na koncentraci  účinné látky a mohou jej mimo jiné ovlivňovat i některé použité přísady.
Měření reálného bodu zámrzu
Běžně používané stanovení bodu tuhnutí pomocí ručního refraktometru (např. Velvana Tester) poskytuje hodnoty orientační, které nemusejí vždy odpovídat skutečnosti. Přesné údaje se stanovují v chladicí lázni, ve které můžeme přezkoušet dodané vzorky až do hodnoty cca -40°C.
Další rozbory
Ve spolupráci s externími partnery můžeme dále zajistit změření vodivosti, viskozity, rozbor vzorku plynovou chromatografií, případně  dalších potřebných stanovení.